Sunday, May 2, 2010

Latihan Membetulkan Kesalahan Ejaan dan Bahasa

MEMBETULKAN KESALAHAN EJAAN

SALAH
Durhaka

Adakala

Jawaban

Begitu pun

Justru

Sesungguh-nya

Buroh

Walaubagaimana pun

Cucuk(sesuai)

Dahulukala

Anggrik

Sanwic

Kobis

Reket

Lembab

Tata-tertib

Marhain

Sub tajuk

Murtabak

Sosio budaya

Pendita

Pro-kerajaan

Persona

Adik beradik

Raksaksa

Mandi manda

Tauladan

Anti- perang

Taukeh

Dwi bahasa

Ejensi

Engkar

Faksimili

Fax

Fotostet

Kontigen

Hirarki

Kolestrol

Illustrasi

Keunikkan

Komidi

Injin

Kontrek

Kianat

Konduktur

Kapitalisma

Kimoterapi

Paspot

Kefeteria

Catit

Lebel

Masalaah

Pekej

Leukemia

Oudit

Oditarium

Lanskap

Pemerosesan

Platform

Mengenepikan

Rebet

Profession

Profail

Perletakan

Sabsidi

Pesiaran

Spesis

Perihatin

Selinder

Pengubahmilik

Artifek

Plan

Mana-kala

Prosidur

Selangseli

Pesaraan

seringkali

Perabut

Definasi

Ekslusif

efisyen

Geraf

gulong

kaptain

Dialog


Mee

Deligasi


Lencungan

e-mail


lagenda

0 comments:

Post a Comment