Thursday, June 3, 2010

CONTOH KARANGAN GALUS

Tajuk: Penggunaan Telefon Bimbit.

Penggunaan telefon bimbit semakin popular dalam kalangan remaja. Walau bagaimanapun, penggunaan telefon bimbit tanpa kawalan boleh mengganggu kehidupan manusia dan remaja itu sendiri. Sila berikan pendapat anda tentang peranan yang patut dimainkan oleh ibu bapa untuk mengawal penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja kini.

Tugasan:
Menjelaskan peranan yang patut dimainkan oleh ibu bapa untuk mengawal penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja supaya penggunaannya tidak akan mengganggu kehidupan remaja dan orang lain seperti dari segi rutin, pergaulan, pelajaran dan kesihatan.

Jenis Soalan: Pendapat.

Format: Tiada
Isi:
i) Mendidik remaja agar menggunakan telefon bimbit dengan betul.
ii) Menetapkan tempoh masa maksimum yang boleh digunakan oleh remaja.
iii) Membeli telefon yang agak sederhana sahaja nilainya untuk remaja.

Contoh Karangan

Penggunaan telefon bimbit telah menjadi satu trend dalam kalangan remaja. Meskipun telefon bimbit bukanlah alat keperluan mereka, mereka masih ingin memilikinya kerana pemilikan telefon bimbit akan melambangkan status. Oleh sebab remaja masih belum matang fikirannya, penggunaan telefon bimbit kadangkala mungkin menjejaskan kehidupan remaja itu sendiri kerana leka dengan hantaran khidmat pesanan ringkas (SMS), permainan internet yang dapat dimuaturunkan kedalam telefon bimbit dan berborak-borak dengan kawan. Pernah beberapa kali berlaku bil telefon bimbit remaja yang masih bersekolah telah mencecah ribuan ringgit. Selari dengan risiko penggunaan telefon bimbit, tindakan yang bijak perlu diambil untuk menangani penyakit ini sebelum remaja menjadi hamba kepada telefon bimbit ini.

Pada pandangan saya, ibu bapa perlu menggalas kewajipan untuk mendidik remaja supaya menggunakan telefon bimbit dengan betul. Telefon bimbit tidak boleh dibawa oleh remaja ke sekolah atau ke pusat tuisyen. Selain mengehadkan tempat penggunaan telefon bimbit, status pemilikannya perlu juga dibataskan, umpamanya ibu bapa berkongsi sebuah telefon bimbit dengan remaja. Dengan usaha ini, ibu bapa dapat memantau penggunaan telefon bimbit tersebut dengan melihat rekod panggilannya. Tujuan penggunaan telefon bimbit juga perlu dijelaskan kepada remaja. Penerimaan SMS atau membuat panggilan telefon di tempat yang tiada kemudahan telefon awam sahaja dibenarkan penggunaannya. Usaha ini perlu diambil kerana remaja suka menggunakan telefon bimbit untuk bercerita dan berborak-borak dengan rakan. Keseronokan bersembang menerusi telefon bimbit dan bersahabat dengan kawan yang tidak pernah ditemui akan menjejaskan tumpuan remaja terhadap pelajaran dan rutin kehidupan. Begitu juga dengan kesibukan meladen SMS yang dihantar oleh kawan. Dengan kata lain, ibu bapa hendaklah mendidik remaja tentang kesesuaian penggunaan telefon bimbit supaya telefon bimbit tidak disalahgunakan oleh remaja.

Ternyata semua telefon bimbit mengandungi gelombang radioaktif. Bercakap terlalu lama di telefon bimbit adalah tidak baik kepada kesihatan. Gelombang radioaktif daripada telefon bimbit akan memasuki sel otak semasa percakapan. Lantaran itu ibu bapa mestilah mengambil tindakan yang wajar demi untuk "mencegah sebelum parah". Untuk menangani masalah penggunaan telefon bimbit yang terlampau kerap, ibu bapa perlu bijak dan berhati-hati seperti "menarik rambut di dalam tepung". Sikap ini wajar diambil agar tidak menimbulkan sebarang konflik antara remaja dengan ibu bapa. Nasihat yang lemah lembut dan penerangan tentang mudarat telefon bimbit ke atas kesihatan perlu dilakukan dengan baik sebelum ibu bapa membelikan remaja telefon bimbit. Melainkan dalam keadaan terdesak dan terpaksa, remaja tidak boleh di benarkan membuat panggilan telefon melebihi tempoh masa atau bilangan kali sehari yang telah ditetapkan oleh ibu bapa.

Disebabkan keghairahan dan keseronokan memiliki telefon bimbit, remaja akan mencuba segala kemudahan yang disediakan di dalam telefon tersebut. Semakin mahal telefon bimbit, semakin canggih teknologi dan jumlah fungsi yang dapat digunakannya. Langkah berjaga-jaga perlu diambil oleh ibu bapa sebelum membeli telefon bimbit untuk remaja. Elakkan membeli telefon yang mengandungi fungsi GPRS yang membolehkan permainan komputer di internet dimuaturunkan ke dalam telefon bimbit. Jika tidak remaja akan asyik dengan permainan tersebut sehingga pelajaran di sekolah turut diabaikan. Mereka akan bermain sehingga ke larut malam dan mengantuk pada siang hari sedangkan ibu bapa membentak kerana terpaksa menanggung bil yang mahal. Oleh hal yang demikian, pendirian ibu bapa hendaklah teguh dalam penentuan jenis telefon bimbit dan juga kenis perkhidmatan yang boleh dimiliki oleh remaja.

Sebagai rumusannya, ibu bapalah yang perlu menyelamatkan remaja daripada ketagih kepada telefon bimbit. Memandangkan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja lebih mengarah kepada status dan bukannya satu keperluan, ibu bapa berhak mengawal penggunaan telefon bimbit. Jika tidak, pelbagai masalah yang tidak diingini akan wujud sebaik sahaja remaja mula menggunakan telefon bimbitnya. Kita sebagai manusia sepatutnya menjadi tuan kepada alat teknologi dan bukanlah sebaliknya.
SUMBER spmbahasamelayu.blogspot

KARANGAN CONTOH

Teknologi maklumat mendatangkan banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara. Anda ingin menyuarakan pandangan tentang kebaikan teknologi maklumat untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda. Tulis pandangan anda selengkapnya.

Jawapan contoh
Teknologi maklumat merupakan agenda baharu yang begitu diberi­kan oleh negara kita. Kerajaan telah mengambil langkah yang serius untuk menerapkan budaya teknologi maklumat kepada masyara­kat. Berbagai-bagai kempen dijalankan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi maklumat. Sejumlah peruntukan yang besar telah dilaburkan untuk tujuan itu. Berda­sarkan usaha dan iltizam kerajaan yang tinggi itu, nyatalah bahawa bidang teknologi maklumat mempunyai manfaat yang sangat besar kepada masyarakat dan negara ini.
Teknologi maklumat mampu menjadikan masyarakat negara ini sebagai sebuah masyarakat yang sentiasa peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia. Melalui kemajuan dalam bidang penyebaran maklumat, masyarakat negara ini tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan. Maklumat yang disalurkan amat pantas. Hanya dengan memiliki sebuah komputer peribadi yang disambung dengan perkhidmatan internet, masyarakat boleh mendapatkan maklumat dari selur­uh dunia. Mereka hanya perlu menggerakkan tetikus untuk mendapatkan maklumat terkini dalam sesuatu bidang. Contohnya masyarakat Malaysia boleh mengikuti pergolakan politik di Timur Tengah melalui skrin komputer mereka. Oleh itu penguasaan teknologi maklumat mampu menjadi masyarakat Malaysia sebagai masyarakat berinformasi.

Selain itu teknologi maklumat dapat meningkatkan mutu pendi­dikan negara kita. Kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan sekolah-sekolah bestari yang menjadikan teknologi maklumat sebagai teras pendidikan. Apabila terlaksana kelak, sumber rujukan yang utama bagi pelajar bukan lagi guru mereka. Guru akan dianggap sebagai pemudah cara. Segala proses pembelajaran dan pengajaran akan dikendalikan oleh komputer. Sumber rujukan pula adalah dari sumber-sumber multimedia. Pelajar perlu memiliki kemahiran untuk mengendalikan komputer dan mereka sendiri yang akan meneroka segenap bidang ilmu yang dipelajari oleh mereka. Malah seseorang pelajar boleh melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat tertinggi menggunakan media komputer. Contohnya penubuhan Universiti Tun Abdul Razak merupakan satu langkah ke arah penerokaan ilmu di ruang siber tanpa menghadiri kuliah secara lumrah. Dengan penubuhan universiti maya ini, mutu pendidikan negara meningkat setahap lagi ke arah kemajuan.
Teknologi maklumat juga mampu meletakkan negara kita se­tanding dengan negara-negara maju. Dalam zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur dengan pencapaian dalam bidang teknologi. Oleh yang demikian sebagai sebuah negara yang ingin mencapai status negara maju, Malaysia mestilah menitikberatkan bidang ini dan menjadikan kita berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan negara-negara maju. Oleh sebab itulah negara kita mengeluarkan belanja yang banyak untuk meningkatkan segenap aspek yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Contohnya negara kita telah melancarkan satelit teleko­munikasi kita sendiri yang dikenali dengan nama MEASAT 1 dan MEASAT 11. Baru-baru ini pula saintis Malaysia berjaya menghasil­kan satelit ringan yang dikenali sebagai Tiongsat-1. Dengan pelancaran satelit-satelit ini, kita mampu menempatkan diri setanding dengan negara-negara maju dalam bidang telekomunikasi. Jadi, jelaslah teknologi maklumat menjadikan negara kita setanding dengan negara maju.
Penekanan dalam kemajuan teknologi maklumat akan menggalakkan pemindahan teknologi secara langsung dan tidak langsung. Pembinaan Koridor Raya Multimedia telah membuka peluang pelaburan kepada syarikat-syarikat antarabangsa untuk beroperasi di sini. Dengan ini mereka akan memindahkan teknologi canggih ini untuk dipelajari oleh rakyat negara kita. Kerajaan tidak perlu membe­lanjakan wang yang banyak untuk menghantar pegawai untuk berkur­sus di luar negara. Selain itu dengan pemindahan teknologi ke negara kita lebih banyak pihak yang mendapat manfaat. Selain kerajaan mendapat hasil cukai, peluang pekerjaan telah disediakan untuk dimanfaatkan oleh penduduk tempatan. Oleh yang demikian, kemajuan teknologi dapat menggalakkan pemindahan teknologi ke negara kita.
Teknologi maklumat juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Perniagaan hari ini dijalankan melalui kaedah e-dagang atau perdagangan elektronik. Melalui kaedah ini peniaga tidak lagi perlu menyediakan ruang niaga yang besar dan memerlukan kos yang tinggi. Hal ini kerana pasaran dapat diperluas melalui internet. Pembeli dari dalam dan luar negara dapat melihat produk dengan hanya menekan tetikus, di samping membuat pesanan. Perdagangan cara ini ternyata lebih berkesan kerana menjimatkan masa dan tenaga pembeli. Peniaga pula hanya perlu meneliti skrin komputer untuk menjual barangan mereka. Contohnya Amazon.com merupakan sebuah syarikat penjualan bahan bacaan yang sangat terkenal dan telah membuktikan kejayaan dalam e-dagang ini. Natijahnya, teknologi maklumat dapat meningkatkan ekonomi negara.
Kesimpulannya, kita tidak harus ketinggalan untuk menguasai kemahiran teknologi maklumat kerana bidang ini akan terus berkembang dari semasa ke semasa. Sistem hidup manusia masa depan akan lebih bergantung kepada kemajuan dalam bidang ini. Malah pada masa kini pun, pergantungan manusia terhadap teknologi maklumat sememangnya tidak dapat dinafikan. Oleh itu, untuk memastikan wawasan negara untuk menjadi sebuah negara maju boleh direalisasikan dengan penguasaan dalam bidang teknologi maklumat. Sebagai rakyat Malay­sia, kita perlu menyokong usaha ini di samping menyediakan diri untuk mempelajari pengetahuan baru berkaitan teknologi maklumat agar kita tidak dianggap seperti katak di bawah tempurung.
(703 perkataan)
drp : Laman Ghazali Lateh .pakanasksah.blogspot
Isu remaja
1. Keluarga
- Kedangkala kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa terhadap remaja juga menyebabkan remaja mudah….
- Dalam menempuh arus globalisasi ini, ibu bapa semakin alpa (lupa) terhadap tanggungjawab mereka kerana mereka terlalu obses(asyik) mengejar arus modenisasi.
- Hadis nabi ada menyebut bahawa, anak-anak diibaratkan sehelai kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya sama ada menjadi Nasrani atau Majusi.
-Setiap remaja Islam hendaklah memastikan tidak meninggalkan solat lima waktu sehari kerana Allah S.W.T berfirman bahawa, “Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.”
- Mantan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga pernah berkata bahawa wang ringgit bukanlah pengganti kasih sayang malah ibu bapa sanggup mengorbankan apa-apa sahaja untuk cahaya mata mereka.
- Albert Einstein iaitu orang yang paling bijak di dunia ini telah mengatakan bahawa agama tanpa ilmu adalah buta, manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh.
- Memetik kata-kata Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan, kewujudan keluarga penyayang akan menyebabkan seseorang anggota keluarga tersebut akan berasa lebih senang menghabiskan masa lapangnya di rumah.
- Kajian daripada pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat mendapati kebanyakan rakyat yang terlibat dengan gejala negatif terutamanya golongan remaja yang terdiri daripada mereka yang mempunyai konflik keluarga.
- Kempen yang dirasmikan oleh Mantan Perdana Menteri, Tun Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi bertemakan ‘Keluarga Penyayang Aspirasi Negara’.
- Tokoh-tokoh pujangga pernah menukilkan bahawa benih yang bernas apabila jatuh kelaut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora dan jatuh ke bumi menjadi penawar. Demikainlah betapa besarnya peranan sesebuah keluarga dalam menentukan kesinambungan masyarakat madani.

2. Sekolah
- Menurut penggiat sosial tanah air, Tan Sri Lee Lam Thye, 40 peratus daripada golongan pelajar kita pada hari ini terlibat dalam masalah sosial seperti membunuh, perogol, merompak dan sebagainya.
- Falsafah Pendidikan Negara bermatlamat untuk melahirkan modal insan yang syumul dengan ilmu pengetahuan dan tepu dengan nilai-nilai moral.

3. Kerajaan
- Menerusi Kementerian Belia dan Sukan, banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan remaja memanfaatkan hidup remaja dengan aktiviti berfaedah.
- Program Rakan Muda perlu dimanfaatkan oleh remaja untuk menentukan hala tuju bagi memastikan remaja menjadi warganegara yang berguna.
- Pihak berkuasa tempatan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia perlu bertindak tegas terhadap unsur negatif yang berleluasa dalam masyarakat kita terutamanya apabila melibatkan remaja kita.
- Kerajaan menerusi Kementerian Tenaga, Air dan Telekomunikasi perlu mengawal penyebaran gambar, maklumat dan berita yang dibawa oleh anasir-anasir yang negatif.

Ungkapan menarik tentang isu remaja
- “Berikan saya sepuluh orang remaja, nescaya akan saya gegarkan dunia ini,” begitulah ungkapan yang dilontarkan oleh Presiden Parti Indonesia, Soekarno yang menggambarkan betapa gahnya peranan remaja sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa depan.
- Remaja pada hari ini bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan merupakan aset modal insan negara bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.
- Janganlah diabaikan pesanan ahli filsuf Tao iaitu jika kita mahu hidup setahun tanamlah gandum, jika kita mahu hidup sepuluh tahun tanamlah pokok dan jika kita mahu hidup selama-lamanya tanamlah jiwa manusia.
Sekiranya masa depan remaja kita tidak dipelihara, negara akan kehilangan mutiara yang paling berharga untuk menjadi pelapis kepimpinan negara.
- Berdasarkan salah satu falsafah pemikiran Imam al-Ghazali yang menyebut bahawa seseorang kanak-kanak yang diajarkan erti berkasih sayang, dia akan berlatih mengasihi orang lain.

ISU KERAJAAN / NEGARA

Amalan Gaya Hidup Sihat
- Mantan Perdana Menteri, Tun Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pernah melancarkan kempen ‘Tak Nak’ dan ‘Setiap Sedutan Membawa Padah’ pada tahun 2005.
- Berdasarkan petikan hadis yang berbunyi, “Jagalah masa sihat kamu sebelum datang masalah sakit…” jelas menyatakan bahawa kesihatan merupakan aset yang paling bernilai dalam hidup.

Integrasi Nasional/ Perpaduan
- Tun. Dr. Mahathir juga pernah berkata bahawa kita hendaklah mengetepikan emosi yang menimbulkan perpecahan, sebaliknya bersatu-padu membuat kegiatan-kegiatan yang boleh membangunkan negara.
- Mantan Perdana Menteri, Tun Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi telah julung-julung kali melancarkan kempen ‘Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni’ pada akhir tahun 2004.
- Pada 31 Oktober 2006, dilaporkan bahawa mantan Timbalan Perdana Mentari Britain, John Prescott menyatakan keinginan Britain mempelajari pengalaman Malaysia mengekalkan formula perpaduan antara kaum dan amalan tolak ansur agama.
Jenayah Negara- Menurut sejarah dunia, kejatuhan Empayar Rom disebabkan oleh banyaknya kes jenayah dan keruntuhan akhlak berlaku.
- Rakyat perlu menghayati pesanan mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohammad, iaitu seseorang yang lupa akan sejarah pasti akan mengulanginya.
- Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan menyeru orang ramai agar bersama-sama menggembleng tenaga untuk membanteras jenayah yang berlaku di kawasan kediaman seperti kes pecah rumah, kes culik, kes rogol dan beraneka kes jenayah lagi.

sumber daripada pakanasksah.blogspot

Monday, May 17, 2010

Karangan Bahan Rangsangan- Usaha - usaha Mengatasi Kemalangan Jalan Raya

Mengikut statistik yang disiarkan di Utusan Malaysia pada 8 Jun 2004, orang Melayu merupakan golongan yang paling ramai terbunuh dalam nahas jalan raya dari Januari hingga April 2004, dengan jumlah 1,207 orang daripada 1,860 kematian. Dari segi umur pula, golongan muda berumur 16 tahun - 25 tahun merupakan golongan yang paling ramai terbunuh dalam nahas jalan raya dalam tempoh yang sama, dengan jumlah seramai 605 orang dari 1,860 kematian. Ramai orang tidak menyedari betapa besarnya impak yang boleh menimpa ke atas kewangan mereka apabila kemalangan berlaku, tidak kira kemalangan jalan raya mahupun apa jua jenis kemalangan.
Bagi memastikan perjalanan kita selamat tiba ke destinasi, kita perlu memandu secara berhemah. Kata orang, "biar lambat, asal selamat". Kita perlu memandu dengan berhati-hati. Bukanlah memandu dalam kadar perlahan sehingga menyusahkan pengguna yang lain, tetapi yang penting sentiasa berhati-hati, memikirkan pengguna yang lain dan bertenang ketika menghadapi kesesakan. Memang ada pengguna yang membawa laju dan dalam keadaan berbahaya, tetapi jangan sesekali kita terdorong untuk melawan mereka. Mereka tidak takut mati, kita mahu mati dalam keadaan iman. Bukan mati sia-sia.
Kita juga perlu mematuhi had laju yang ditetapkan. Jika di lebuh raya, kenderaan yang dipandu jangan melebihi 110 kilometer sejam. Memang ada keinginan untuk cepat sampai, apatah lagi menaiki kereta baru dan mahu menguji daya pecutan kereta, namun hargai nyawa sendiri dan nyawa pengguna yang lain. Tidak akan lari gunung yang dikejar. Had laju yang ditetapkan menjanjikan keselamatan semua pengguna jalan raya. Jika mahu memandu laju, lebuh raya bukan tempatnya, sebaliknya memandulah di litar perlumbaan yang sebenar.
Pada waktu yang sama, kita perlu memastikan kenderaan digunakan dalam keadaan yang baik. Sebelum memandu, apatah lagi untuk perjalanan yang jauh seperti untuk pulang ke kampung bagi menyambut hari perayaan, kereta yang bakal digunakan perlu dalam keadaan sempurna, tayar masih berbunga, brek dalam keadaan baik, dan kenderaan telah diservis keseluruhannya. Sebab, jika kenderaan menghadapi kerosakan boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Banyak kemalangan berlaku apabila pemandu meletakkan kenderaan di tepi jalan dan pengguna yang lain tidak menyedari ada kereta di tepi jalan.
Kita perlu ingat orang yang tersayang. Kita perlu ingat bahawa apa-apa yang terjadi kepada kita akan menyusahkan orang yang hidup. Ibu bapa, adik-beradik, dan saudara mara. Bagi si ayah yang maut dalam kemalangan di jalan raya, akan menyebabkan anak-anak di rumah tiada pembelaan dan si isteri pula terkapai-kapai mencari nafkah meneruskan kehidupan. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain dapat membantu anak-anak yang ditinggalkan, sebaliknya sebagai orang yang diberikan amanah, anak-anak perlu diberikan perhatian, kasih sayang, dan wang untuk membesar dalam keadaan sempurna.
Kesimpulannya, masalah kemalangan di jalan raya boleh diatasi jika ada kesedaran setiap ahli masyarakat. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain boleh mengatasi masalah tersebut sekiranya kita masih menganggap jalan raya sebagai gelanggang menunjukkan kekuatan. Banyak pencapaian gemilang rakyat Malaysia di peringkat dunia yang boleh diraih. Dunia memandang Malaysia sebagai sebuah negara membangun yang hebat. Oleh itu, jangan jadikan peningkatan jumlah kemalangan kegemilangan Malaysia.

Karangan Bahan Rangsangan - Tempat-tempat Menarik di Malaysia

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang memajukan sektor pelancongan di negara ini. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Malaysia merupakan sebuah negara yang bertuah kerana mempunyai banyak tempat yang menarik. tempat-tempat ini sama ada wujud secara sernula jadi atau yang dibina oleh kerajaan boleh dikunjungi pada bila-bila masa untuk menenangkan fikiran dan beriadah bersama keluarga. Selain itu, tempat­-tempat menarik ini juga menjadi daya penarik kepada para pelancong luar. Saban tahun ratusan ribu pelancong dari luar negara datang melawat ke negara kita.
Antara tempat yang menarik di Malaysia ialah kawasan-kawasan pantai yang bersih dan cantik. Kedudukan Malaysia sebagai sebuah semenanjung yang menganjur dari tanah besar Asia memberikan satu keistimewaan yang tersendiri. Malaysia dikelilingi oleh Laut Cina Selatan dan Selat Melaka di mana setiap persisiran pantai itu terdapat pantai-pantai yang sesuai untuk dikunjungi dan beriadah seperti Pantai Merdeka di Kedah, Batu Feringghi di Puala Pinang, Desaru di Pahang, Pantai Cahaya Bulan di Kelantan dan sebagainya. Pantai-pantai ini telah menjadi daya penarik kepada pelancongan domestik dan luar negara.
Selain itu, di sekitar laut pula terdapat pulau-pulau yang indah dan mempunyai persekitaran yang terpelihara. Terdapat banyak pulau di Malaysia ini dijadikan destinasi pelancongan. Di sekitar pulau ini terdapat taman taut yang indah dan dipenuhi oleh hidupan laut yang dijaga dengan rapi. Hotel-hotel dan chalet-chalet dibina untuk kemudahan para pelancong. Antara pulau yang terkenal ialah Pulau Langkawi, Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Pulau Redang, Pulau Kapas dan beberapa buah pulau lain di perairan Sabah clan Sarawak.
Malaysia antara negara yang mempunyai hutan malar hijau tertua di dunia, Selain di Lembah Amazon, Amerika Selatan. Hutan malar hijau ini bukan sahaja menjadi kawasan tadahan hujan yang amat penting, malah mempunyai beberapa keunikan seperti air terjun yang indah dan nyaman. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menjadikan kawasan ini sebagai hutan lipur telah menarik ramai pelancong dalam negara untuk berkunjung pada hari minggu dan cuti-cuti umum. Hutan-hutan lipur yang terkenal ialah Lata Bukit Hijau di Kedah, Lata Kinjang di Perak, Titi Kerawang di Pulau Pinang dan lain-lain lagi. Kerajaan juga telah berusaha mengekalkan alam semula jadi ini dengan mewartakan kawasan tersebut sebagai hutan simpanan dan taman negara seperti Tamara Negara Mulu dan Taman Negara di Pahang.
Pihak kerajaan juga telah memajukan kawasan pergunungan sebagai tarikan pelancongan. Pelbagai kemudahan disediakan seperti penginapan dan pengangkutan. Tanah tinggi ini seperti Cameron Highlands dan Genting Highlands bukan sekadar indah, malah mempunyai cuaca yang sejuk dan nyaman. Di samping itu, tanah-tanah tinggi yang lain ialah Bukit Bendera, Gunung Kinabalu, Gunung Tahan, Gunung Datok dan Bukit Fraser.
Kesimpulannya, sememangnya Malaysia mempunyai banyak tempat menarik yang boleh dikunjungi pada bila-bila masa. Usaha kerajaan menjayakan program pelancongan ini telah menyebabkan ramai rakyat negara ini mendapat manfaat seperti pertumbuhan industri sokongan, misalnya kraf tangan dan makanan ringan. Selain itu, menjadi tanggungjawab bersama untuk mengekalkan keindahan dan keunikan yang telah disediakan ini.

Tuesday, May 11, 2010

Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
(30 markah)
Jawab semua soalan

Bahagian (a)Morfologi (Menulis ayat)

Panduan menulis ayat:
Kesalahan ejaan, jalan bahasa dan isi yang tidak jelas markah akan ditolak.
Perkataan tidak boleh digunakan sebagai kata nama khas.
Perkataan tidak boleh digunakan sebagi peribahasa.
Jika menggunakan struktur cakap ajuk pastikan tanda baca dipatuhi dengan betul.
Jika ayat dibina seperti satu ayat tetapi lebih, markah akan ditolak.

Analisis soalan bahagaian (a) 2004-2009


2004

2005


2006

2007

2008

Kata majmuk:


i Garis panduan
ii Baik pulih
iii Hapus kira
iv Urus niaga
v usaha sama
vi Hak cipta

Imbuhan pinjaman:

i tatasusila
ii tatacara
ii prasyarat
iv prasejarah
v dwibahasa
vi dwitahunan

Pasangan kata


i sabut -
serabut
ii tunjuk –
telunjuk
iii guruh –
gemuruh

Kata dasar yang sama


i muka
ii terkemuka
iii bersemuka
iv permukaan
v mengemukakan
vi bermuka-muka

2007 (JUN)
Kata banyak makna
i diam
ii tanggal
iii tawar


Kata ganda &
Rangkai kata

i suka-duka
ii baik-buruk
iii penat-lelah
iv melayari laman web
v pembangunan
mesra alam
vi semangat setia
kawan


Latihan 1:
Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, serta menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa atau nama khas.
i ahli
ii haus
iii habis ]
[6 markah)
Cadangan jawapan Latihan 1:

i
Semua ahli Persatuan Bahasa diwajibkan hadir dalam program Bulan Bahasa yang berlangsung di dewan sekolah.

Bom yang ditemui oleh penduduk di kawasan paya Gelang Patah disahkan oleh ahli pemusnah bom sebagai bom yang ditinggalkan oleh tentera Jepun.

ii
Kamarul membeli sebungkus air kelapa di gerai itu kerana tekaknya terlalu haus.

Walaupun tapak kasut Kumaran haus namun dia telah menjadi johan dalam perlumbaan jalan kaki 10km sempena Kempen Gaya Hidup Sihat.


iii

Setelah majlis itu habis semua tetamu dijemput ke dewan makan asrama sekolah untuk meniknati jamuan ringan.

Kereta ayah terhenti di pertengahan jalan kerana minyak kertanya habis

Latihan 2:
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i hias
ii berhias
iii menghiaskan
iv menghiasi
v perhiasan
vi penghias
[6 markah]

Latihan 3:
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i bahu-membahu
ii kenal-mengenal
iii ejek-mengejek
iv karang-mengarang
v tembak-menembak
vi sayang-menyayang
[6 markah]


Latihan 4
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i Insentif
ii Intensif
iii Aspirasi
iiv Inspirasi
v Interaksi
vi interpretasi
[6 markah]
Latihan 5
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i Keluh-kesah
ii Haru-biru
iii Punah-ranah
iv Desas-desus
v Cacat-cela
vi Lekak-lekuk
[6 markah]Bahagian (b) : Sintaksis (analisis ayat)
Panduan menjawab
Fahami kehendak soalan
Terlebih dahulu murid seharusnya mengetahui pola-pola ayat, jenis-jenis ayat, subjek dan predikat dalam ayat, bentuk ayat dan ragam ayat
Semak jawapan yang tulis sebelum berpindak ke bahagian seterusnya.


2004
Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk. Anda dikehendaki mengekalkan susunan isi dalam petikan.

Sakinah memberitahu Mariam bahawa dia bercadang untuk mengikuti kursus usahawan muda yang dianjurkan oleh kerajaan. Mariam menyokong rancangan Sakinah itu. Seterusnya, Mariam menyatakan bahawa Sakinah akan dapat menimba pengetahuan melalui kursus itu. Sakinah melahirkan hasratnya untuk menjadi usahawan yang terkenal pada suatu hari nanti. Mariam menyatakan keyakinannya bahawa Sakinah mengucapkan terima kasih kepada Mariam.
[ 6 markah]

2005
Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa menguvah maksud asalnya.

(i) Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama.
(ii) Semenjak program kitar semula dilancarkan oleh kerajaan, tahap kebersihan di kawasan kediaman semakin meningkat.
(iii) Sebuah gelanggang badminton telah dibina oleh mereka secara bergotong-royong.
[6 markah]

2006
Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.

(i) Adakah Encik Azman hendak ke Muzium Negara atau ke Putrajaya?.
(ii) Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan.
(iii) Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja.

[6 markah]

2007
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

(i) Saya telah menghasilkan beberapa buah buku masakan tradisional antara tahun 2000 hingga 2006.
(ii) Setiap petang kamu mesti menyiram sayur-sayuran di belakang rumah.
(iii) Pelatih Program Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga bulan.
[6 markah ]

2007
JUN
Bina satu ayat bagi setiap ayat perintah berikut.


(i)

(ii)

(iii)
Ayat suruhan.

Ayat Silaan.

Ayat Permintaan.
[6 markah]


2008
Nyatakan pola bagi ayat-ayat dibawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama+Frasa Nama (FN+FN), Frasa Nama+Frasa Kerja (FN+FK), Frasa Nama+Frasa Sendi (FN+FS), dan Frasa Nama+Frasa Adjektif (FN+FA)

.(i) Baju sutera ini untuk ibu.
(ii) Kuda putih itu berlari pantas.
(iii) Sekolah baru itu sangat cantik landskapnya.
(iv) Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Malaysia.
(v) Penduduk kampung akan bergotong-royong pada hujung minggu ini.
(vi) Encik Ramli guru mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Seri Murni.
[6 markah]


Latihan 1 :
Tulis semula ayat-ayat di bawah ini supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut.

Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup. Mereka berhijrah ke kota. Mereka meninggalkan kampong halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja. Mereka hidup melarat. Mereka mengharapkan belas kasihan orang ramai. Ada juga yang mengharapkan kiriman wang dari kampung. Mereka sepatutnya tinggal di kampung. Mereka boleh mengusahakan sawah dan bendang. Mereka tidak harus mengejar sesuatu yang tidak pasti.
[6 markah]

Cadangan jawapan latihan 1:

Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup apabila mereka berhijrah ke kota setelah meningalkan kampung halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja, hidup melarat, mengharapkan belas kasihan orang ramai malah ada yang mengharapkan kiriman dari kampung. Mereka sepetutnya tinggal di kampung supaya mengusahakan sawah dan bendang daripada mereka mengejar sesuatu yang tidak pasti.

Latihan 2:
Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian tukarkan ayat-ayat aktif di bawah kepada ayat pasif.
(i)


(ii)


(iii)
Pemandu pelancong itu membawa rombongan tersebut melawat ke beberapa tempat menarik di sekitar bandar Putrajaya.

Akhbar itu melaporkan bahawa wabak selesema burung telah merebak di negeri Kelantan.

Syarikat berasaskan produk herba itu akan mengusahakan penanaman herba di kawasan lereng bukit.
[6 markah]
Latihan 3:
Tukarkan ayat-ayat dalam cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah.

(i)


(ii)


(iii)
“Saya ada perjumpaan kokurikulum pada pukul dua petang ini”, kata Sri Yamuna kepada Rina.

“Lain kali berfikirlah dahulu sebelum berkata,”, kata Luqman, “Kata-kata awak itu telah menyinggung perasaan saya, Zabidi” sambungnya.

“Sudahlah perkara yang lepas jangan dikenang,” nasihat Fazli kepada rakannya, “Saya beharap awak dapat mengubah sikap negative awak itu,” katanya lagi.[6 markah]
Latihan 4:
Tukarkan ayat susunan biasa ini kepada ayat susunan songsang.
(i)

(ii)

(iii)
Nadrah menangis sebab perutnya sakit.

Jalan yang berlubang di Kampung Kundur akan diturap.

Kertas surat khabar telah digunakan untuk membuat model kapal terbang.
[6 markah]

Latihan 5:
Nyatakan subjek dan predikat dalam ayat-ayat berikut
(i)

(ii)

(iii)
Pelayan kedai Pak Hamid rajin.

Langit kemerah-merahan pada waktu senja.

Asam pedas masakan asli masyarakat Melayu di Johor.
[6 markah]

Bahagian ( c ) : Kesalahan ejaan dan imbuhan
Panduan menjawab;
Fahami arahan soalan
Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan ejaan dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan imbuhan dalam setiap ayat
Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya
Garisi jawapan yang diberi

2004
Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan membetulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)(ii)


(iii)

Nawi selalu menasihatkan kawan-kwannnya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya, dia tidak dapat menanggongnya.

Kebanyakan pelancung lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di pesisiran pantai Malaysia.

Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai progrem kemasyarakatan supaya hubungan antara kaum dapat dipereratkan.
[6 markah]

2005
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya.


(i)


(ii)


(iii)
Malaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan kerana mengayakan sumber alam semula jadi.

Guru bimbingan itu telah memberikan keterangan yang jelas tentang profesyen sebagai pakar bedah.

Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengenahkan moto yang berteraskan perpaduan belia semalaysia. [6 markah]

2006
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya.


(i)


(ii)


(iii)
Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ.

Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorang menyampai mesej dalam beberapa minit sahaja.

Kempen anti-adadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat.
[6 markah]

2007
Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)
Gerakan Cintailah Bahasa Kita telah dilancarkan untuk mendokong usaha kemasyarakatan bahasa Melayu.

Setiap pusat melupuskan sampah hendaklah sentiasa di pantau supaya mesra alam dan tidak memudaratkan penduduk di sekitarnya.

Pengurusan syarikat itu mensasarkan peningkatan jualan prodaknya sebanyak tujuh puluh peratus dalam jangka masa setahun.

[6 markah]


2007
JUN
Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)
Kerajaan telah melulus undang-undang yang membenarkan pegawai penguatkuasa menahan individu yang tidak bermoral.

Kenaikkan harga beberapa barangan di pasaran sentiasa dipantau supaya tidak membebankan gulungan berpendapatan rendah.

Ketua sendikit pemalsuan kad kredit telah diberkas oleh pihak polis dalam penyerbuan semalam.
[6 markah]

2008
Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-keslahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

Sebagai masyarakat yang menyintai keamanan dan kemakmuran, rakyat Malaysia sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat negara yang di landa bencana. Kita kasihan akan rakyat yang hidup tersiksa dan diancam kebuluran. Kita perlulah menghulur bantuan kewangan dan mengembleng tenaga dalam memperjuangkan keamanan sejagat.
[6 markah]
Latihan 1:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya.

(i)


(ii)


(iii)


Pemerhatian serius serta sikap perihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak terus merebak.

Kerajaan telah mengkhaskan kawasan peranginan itu untuk para pelawat beristirehat.

Golongan remaja mungkin mempamirkan tingkah laku yang negatif untuk menunjukkan kepada orang-orang dewasa tidak puas hati mereka.
[6 markah]

Cadangan jawapan latihan 1:


(i)


(ii)


(iii)


Perhatian serius serta sikap prihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak puas terus merebak.

Kerajaan telah mengekhaskan kawasan peranginan itu untuk para pelawat beristirahat.

Golongan remaja mungkin mempamerkan tingkah laku yang negatif untuk menunjukkan kepada orang-orang dewasa ketidakpuasan hati mereka.

[6 markah]

Latihan 2:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya.

(i)(ii)


(iii)


Pelbagai jenis alatulis dijual dengan harga yang rendah semasa berlangsungnya pameran buku dianjur Gabungan Persatuan Penulis Remaja Malaysia di Kangar baru-baru ini.

Bekalan elektrik diputuskan sebaik-baik sahaja rancangan sukan itu hendak disiarkan oleh stesyen televisyen itu.

Pelajar hendaklah mempunyai daya pimpinan yang tinggi dan ketrampilan dalam pergaulan seharian.
[6 markah]

Latihan 3:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya.

(i)


(ii)

(iii)
Abu tidak mengindahkan nasihat bapanya agar tidak melibat diri dalam perlumbaan haram.

Baju kebaya berwarnakan merah jambu iu memang cucuk dengan Fatimah.

Kawasan yang disyaki menjadi tempat bersembunyi kuncu-kuncu pemberontak itu sedang diawasi oleh pihak tentera.
[6 markah]


Latihan 4:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya.

(i)


(ii)


(iii)
Karya-karya sastra sama ada Melayu atau Inggeris ialah hasil cetusan fikiran yang lahir daripada peninggian daya kreativiti.

Dalam kehidupan moden, ibubapa perlu berkomunikasi dengan anak-anak, terutamanya apabila mereka dimasukkan sekolah menengah.

Penuturan Mek Zainab dalam dialek Terengganu itu amat ketara walaupun dia sudah tinggal di Johor melebihi dua puluh tahun.


[6 markah]

Latihan 5:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.


(i)


(ii)(iii)
Kempen anti-dadah peringkat daerah telah dilancarkan oleh Menteri Besar kerana masalah penyalahgunaan dadah dijejaskan imej negara.

Menurut membanci, kanak-kanak yang tingal berhampiran stesyen minyak lebih empat kali berpotensi untuk mendapat penyakit leukemia berbanding kanak-kanak di kawasan lain.

Pada zaman modern ini, masyarakat Malaysia perlu bersedia menghadapi ledakkan teknologi yang semakin mencabar.
[6 markah]


Bahagian (d) kesalahan bahasa
Fahami arahan soalan
Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan kata dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan istilah dalam setiap ayat
Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya
Garisi jawapan yang diberi

2004
Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii0


(iii)
Orang awam tidak dibenarkan masuk ke pusat pembinaan projek itu di atas sebab-sebab keselamatan.

Kejadian gempa bumi yang meranapkan baki sejarah di kota itu telah menggegarkan masyarakat dunia.

Semua peserta-peserta telah menghadiri kursus peningkatan prestasi di pusat peranginan itu yang dikendalikan oleh pemidato yang tersohor.
[6 markah]

2005
Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)
Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesudian tuan mengisytiharkan kempen Cintailah Sungai Kita peringkat daerah ini.

“Wahai generasi muda, berbaktilah kepada negara yang tercinta ini,” wasiat pemimpin itu ketika berucap dalam perhimpunan belia.

Kelawar-kelawar yang bergayutan di dinding Gua Niah menarik perhatian pelancong. [6 markah]


2006
Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)(iii)


(iii)
Siswazah yang memiliki kemahiran tertentu selain daripada kelulusan akademik
mempunyai peluang yang lebih baik dalam perlawanan untuk mendapatkan pekerjaan.

Stesen minyak-stesen minyak di bandar-bandar utama negara kita mengamalkan konsep layan sendiri.

Pembabitan golongan wanita di dalam pelbagai bidang kerjaya telah menambahkan martabat mereka. [6 markah]

2007
Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(iii)


iii)
Atur susun perabot di dalam bilik pameran itu dilakukan oleh sebahagian dari pekerja syarikat tersebut

Keseluruhan penduduk-penduduk kampung itu akan bergotong-royong apabila tiba musim membajak padi.

Selepas pilihan raya umum, biasanya terdapat setengah pihak yang membuat spekulasi tentang pindaan kabinet yang akan dibuat oleh Perdana Menteri.
[6 markah]

2007
JUN
Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)
Oleh kerana terperangkap dalam kecelaruan lalu lintas, ayah sering pulang lewat.

Adik saya adalah antara peserta-peserta pertandingan melukis yang diadakan di pentas legar pusat beli-belah itu.

Para peserta lawatan sambil belajar dibahagi pada beberapa kumpulan untuk memudahkan amalan daftar masuk lapangan terbang.
[6 markah]
2008
Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)(ii)


(iii)

Hasrat Aiman supaya menyertai ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu terpaksa dimansuhkan kerana masih belum mendapat keizinan dariapada kedua-dua ibu bapanya.

Wang gaji yang diperoleh saya setiap bulan dibelanjakan secara berhemah dan bakinya disimpan di dalam bank.

Jabatan Meteorologi menganggarkan bahawa cuaca di pantai timur Semananjung Malaysia mendung, manakala di lain-lain kawasan cuacanya cerah.
[6 markah]
Latihan 1:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)

Pengajian yang dijalankan oleh pihak MARDI telah berjaya mengeluarkan baka pokok yang bermutu tinggi.

Peragawati yang bertugas di dalam pesawat tersebut mengisytiharkan semua penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar.

Persembahan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa kelompok kesenian yang terkenal di negara ini

Cadangan awapan latihan 1:

(i)


(ii)


(iii)

Penyelidikan yang dijalankan oleh pihak MARDI telah berjaya menghasilkan baka pokok yang bermutu tinggi.

Pramugrari yang bertugas dalam pesawat tersebut mengarahkan semua penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar.

Pertunjukkan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa persatuan kesenian yang terkenal di negara ini

[6 markah]


Latihan 2:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)

Oleh sebab terlalu terlalu marah, Sultan Melaka telah mengenakan hukuman bunuh terhadap Hang Tuah.

Bangunan menjulang tinggi yang terletak di tengah-tengh bandar itu paling kerap sekali dikunjungi pelawat pada setiap hujung minggu.

Senarai nama peserta-peserta yang akan turut serta dalam sektradsisi berkayak diarahkan kepada urus setia program. [6 markah]


Latihan 3:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)

Ratusan penduduk-penduduk bandar-bandar tersebut telah terkorban dalam kejadian banjir yang berlaku.

Selain dariapada itu, Cikgu Badrul mengadakan kuiz untuk mengkaji pemahaman murid-muridnya.

Para pekerja berbondong-bondong membina bangunan itu dari pagi hingga ke petang.

[6 markah]
Latihan 4:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya

(i)


(ii)


(iii)

Kedua ibu bapa Azman tidak mampu menghantarnya yang tepok itu ke sekolah khas kerana sewa bulanannya terlalu tinggi.

Masalah pengurangan ozon telah membimbangkan dunia berikutan berlakunya pencairan ais pada kawasan kutub.

Walaupun sibuk, Ahmad tetap mengulang kaji pelajaran oleh sebab banyak isu yang belum dia kuasai.

[6 markah]Latihann 5:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)

Kami menaiki mini bas pergi ke kompleks membeli-belah.


Walaupun padi itu sudah menguning, namun belum sempat saya tuan kerana telah ditenggelami air banjir.

Dahlan menceritakan kedaifan penduduk-penduduk yang mendiami kawasan-kawasan pendalaman
[6 markah]
Bahagian (e): Peribahasa
Panduan menjawab
Murid seharusnya sudah mengetahui semua peribahasa yang terkandung dalam buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
Murid seharusnya sudah mengetahui maksud peribahasa tersebut
Dalam bahagian ini murid sama ada dikehendaki memberi peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam petikan, memberi maksud peribahasa, memadankan peribahasa yang ssuai atau membina ayat berdasarkan peribahasa yang diberi.

2004
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan.

Perpaduan rakyat menjadi tunggak kegemilangan negara Malaysia. Mereka saling membantu antara satu sama lain. Mereka amat sedar bahawa pada masa ini sikap negatiif akan menyukarkan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat. Sekiranya hal ini wujud, maka tiada sesiapa yang untung. Sebaliknya, mereka akan kehilangan segala-galanya.
[6 markah]

2005
Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

(i)


(ii)(iii)
Walaupun kita berasa kasihan atas nasib malang yang menimpa Amira, tetapi dia yang menanggungnya tentulah berasa lebih perit lagi.

Jamal menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh bapanya tetapi dia tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas sesuka hati seperti renaja lain.

Perbelanjaan kita biarlah bersesuaian dengan pendapatan dan janganlah kita berbelanja berlebih-lebihan.
[6 markah]

2006
Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian senaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat yang sesuai untuk diisikan pada tempat-tempat kosong.

Amir :


Sofea :


Amir :


Sofea :Amir :
Banyak pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak semasa berkomunikasi.

Yalah, bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan penggunaan bahasa yang betul

Jika kita sayang akan bahasa, kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada setiap masa dan keadaan kerana (i)…….

Media msssa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik, bak kata perpatah (ii)…….

Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Media massa dapat menyalurkan idea dan kritikan dengan lebih berkesan kerana (iii)…….
[6 markah]
2007
JUN
Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat tersebut.

(i)

(ii)

(iii)
Orang yang lupa akan asal usulnya.

Bersama-sama dalam menghadapi kesusahan dan kesenangan.

Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian hari.
[6 markah]

2007

Berikan maksud peribahasa di bawah.

(i)

(ii)

(iii)
Bahasa Jiwa Banga.

Bagai dakwat dengan pen.

Seperti air dalam kolam.
[6 markah]
2008
Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkkan maksud dan penggunaannya.

(i)

(ii)

(iii)
Bagai menantang minyak yang penuh.

Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau.

Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah.
[6 markah]
Latihan 1:
Baca ayat di baah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.

(i)(ii)


(iii)
Walaupun kebanyakan penduduk kampung tersebut pada mulanya hidup dalam kesusahan, mereka tekun bekerja dan sanggup bersusah payah mencari rezeki dan hari ini mereka mula mengecap kesenangan.

Kini segala-galanya telah terlambat dan harapannya hancur setelah menegtahui anak kesayangannya terlibat dengan dadah.

Sikap gemar membaca perlu disemai di peringkat kanak-kanak lagi sekiranya kita ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang gemar membaca.
[6 markah]
Cadangan jawapan latihan 1:
(i)


(ii)

(iii)
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

Nasi sudah menjadi bubur.

Melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Latihan 2:
Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.

(i)


(ii)


(iii)
Encik Salim mengenakan faedah yang inggi terhadap pinjaman yang diberikannya kepada penduduk kampung.

Sejak akhir-aakhir ini, Encik Chong kelihatan gelisah kerana perniagaannya merosot dan dia juga mengalami masalah kewangan.

Projek gotong-royong itu telah dirancang oleh penduduk Kampung Wawasan tetapi ketua kampung tersebut yang telah mendapat nama.
[6 markah]

Latihan 3:
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan.

Kita amat digalakkkan melakukan sesuatu pekerjaan itu secara beransur-ansur. Kita boleh memulakannya secara sedikit demi sedikit sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan. Kita mestilah berusaha tanpa jemu dan tidak boleh mengharapkan sesuatu kejayaan itu datang dengan sendirinya. Sebaliknya, perasaan berputus asa pula tidak seharusnya menguasai diri apabila kegagalan menjelma kerana setiap masalah yang membelengu itu tentu ada jalan penyelesaiannya. Sebaik-baiknya biarlah usaha yang kita lakukan itu berterusan sehinggalah kejayaan yang dimpikan menjadi kenyataan.
[6 markah]
Latihan 4:
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan.

Komitmen kerajaan Rusia dalam usaha melatih angkasawan dari Malaysia merupakan satu peluang yang dinanti-nantikan. Jika dahulu orang mengatakan bahawa usaha ini hanya mimpi, namun kini apa-apa yang kita idamkan bakal menjadi realiti. Pada Oktober nanti angkasawan sulung dari negara kita akan melepasi orbit dan mncul di angkasa lepas. Hal ini merupakan satu kejayaan besar kepada negara. Program ini menjadikan Malaysia setanding dengan negara-negera maju di dunia. Untuk mencapai matlamat tersebut, kerajaan telah berusaha bersungguh-sungguh dengan menyediakan kursus yang berkaitan aeroangkasa di universiti tempatan.
[6 markah]

Latihan 5:
Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan satu peribahasa lain yang sama atau hampir sama maksudnya dengan peribahasa yang bercetak tebal.

(i)
Pada awalnya pasangan kembar itu bergaduh, tetapi akhirnya mereka berbaik-baik semula. Benarlah kata orang, carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga.

(ii)
Perangai anak itu kasar seperti perangai bapanya juga. Tepatlah kata peribahasa, bagaimana tepuk, begitulah tarinya.

(iii)
Setelah bertahun-tahun merantau di negara asing, akhirnya dia pulang ke tempat asalnya, bak kata peribahasa setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau jua.

[6 markah]

-Tamat-

Cadangan jawapan Latihan 1:

i
Semua ahli Persatuan Bahasa diwajibkan hadir dalam program Bulan Bahasa yang berlangsung di dewan sekolah.

Bom yang ditemui oleh penduduk di kawasan paya Gelang Patah disahkan oleh ahli pemusnah bom sebagai bom yang ditinggalkan oleh tentera Jepun.

ii
Kamarul membeli sebungkus air kelapa di gerai itu kerana tekaknya terlalu haus.

Walaupun tapak kasut Kumaran haus namun dia telah menjadi johan dalam perlumbaan jalan kaki 10km sempena Kempen Gaya Hidup Sihat.


iii

Setelah majlis itu habis semua tetamu dijemput ke dewan makan asrama sekolah untuk meniknati jamuan ringan.

Kereta ayah terhenti di pertengahan jalan kerana minyak kertanya habis

Latihan 2:
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i hias
ii berhias
iii menghiaskan
iv menghiasi
v perhiasan
vi penghias
[6 markah]

Latihan 3:
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i bahu-membahu
ii kenal-mengenal
iii ejek-mengejek
iv karang-mengarang
v tembak-menembak
vi sayang-menyayang
[6 markah]


Latihan 4
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i Insentif
ii Intensif
iii Aspirasi
iiv Inspirasi
v Interaksi
vi interpretasi
[6 markah]
Latihan 5
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.
i Keluh-kesah
ii Haru-biru
iii Punah-ranah
iv Desas-desus
v Cacat-cela
vi Lekak-lekuk
[6 markah]Bahagian (b) : Sintaksis (analisis ayat)
Panduan menjawab
Fahami kehendak soalan
Terlebih dahulu murid seharusnya mengetahui pola-pola ayat, jenis-jenis ayat, subjek dan predikat dalam ayat, bentuk ayat dan ragam ayat
Semak jawapan yang tulis sebelum berpindak ke bahagian seterusnya.


2004
Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk. Anda dikehendaki mengekalkan susunan isi dalam petikan.

Sakinah memberitahu Mariam bahawa dia bercadang untuk mengikuti kursus usahawan muda yang dianjurkan oleh kerajaan. Mariam menyokong rancangan Sakinah itu. Seterusnya, Mariam menyatakan bahawa Sakinah akan dapat menimba pengetahuan melalui kursus itu. Sakinah melahirkan hasratnya untuk menjadi usahawan yang terkenal pada suatu hari nanti. Mariam menyatakan keyakinannya bahawa Sakinah mengucapkan terima kasih kepada Mariam.
[ 6 markah]

2005
Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa menguvah maksud asalnya.

(i) Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama.
(ii) Semenjak program kitar semula dilancarkan oleh kerajaan, tahap kebersihan di kawasan kediaman semakin meningkat.
(iii) Sebuah gelanggang badminton telah dibina oleh mereka secara bergotong-royong.
[6 markah]

2006
Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.

(i) Adakah Encik Azman hendak ke Muzium Negara atau ke Putrajaya?.
(ii) Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan.
(iii) Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja.

[6 markah]

2007
Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

(i) Saya telah menghasilkan beberapa buah buku masakan tradisional antara tahun 2000 hingga 2006.
(ii) Setiap petang kamu mesti menyiram sayur-sayuran di belakang rumah.
(iii) Pelatih Program Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga bulan.
[6 markah ]

2007
JUN
Bina satu ayat bagi setiap ayat perintah berikut.


(i)

(ii)

(iii)
Ayat suruhan.

Ayat Silaan.

Ayat Permintaan.
[6 markah]


2008
Nyatakan pola bagi ayat-ayat dibawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama+Frasa Nama (FN+FN), Frasa Nama+Frasa Kerja (FN+FK), Frasa Nama+Frasa Sendi (FN+FS), dan Frasa Nama+Frasa Adjektif (FN+FA)

.(i) Baju sutera ini untuk ibu.
(ii) Kuda putih itu berlari pantas.
(iii) Sekolah baru itu sangat cantik landskapnya.
(iv) Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Malaysia.
(v) Penduduk kampung akan bergotong-royong pada hujung minggu ini.
(vi) Encik Ramli guru mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Seri Murni.
[6 markah]


Latihan 1 :
Tulis semula ayat-ayat di bawah ini supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut.

Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup. Mereka berhijrah ke kota. Mereka meninggalkan kampong halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja. Mereka hidup melarat. Mereka mengharapkan belas kasihan orang ramai. Ada juga yang mengharapkan kiriman wang dari kampung. Mereka sepatutnya tinggal di kampung. Mereka boleh mengusahakan sawah dan bendang. Mereka tidak harus mengejar sesuatu yang tidak pasti.
[6 markah]

Cadangan jawapan latihan 1:

Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup apabila mereka berhijrah ke kota setelah meningalkan kampung halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja, hidup melarat, mengharapkan belas kasihan orang ramai malah ada yang mengharapkan kiriman dari kampung. Mereka sepetutnya tinggal di kampung supaya mengusahakan sawah dan bendang daripada mereka mengejar sesuatu yang tidak pasti.

Latihan 2:
Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian tukarkan ayat-ayat aktif di bawah kepada ayat pasif.
(i)


(ii)


(iii)
Pemandu pelancong itu membawa rombongan tersebut melawat ke beberapa tempat menarik di sekitar bandar Putrajaya.

Akhbar itu melaporkan bahawa wabak selesema burung telah merebak di negeri Kelantan.

Syarikat berasaskan produk herba itu akan mengusahakan penanaman herba di kawasan lereng bukit.
[6 markah]
Latihan 3:
Tukarkan ayat-ayat dalam cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah.

(i)


(ii)


(iii)
“Saya ada perjumpaan kokurikulum pada pukul dua petang ini”, kata Sri Yamuna kepada Rina.

“Lain kali berfikirlah dahulu sebelum berkata,”, kata Luqman, “Kata-kata awak itu telah menyinggung perasaan saya, Zabidi” sambungnya.

“Sudahlah perkara yang lepas jangan dikenang,” nasihat Fazli kepada rakannya, “Saya beharap awak dapat mengubah sikap negative awak itu,” katanya lagi.[6 markah]
Latihan 4:
Tukarkan ayat susunan biasa ini kepada ayat susunan songsang.
(i)

(ii)

(iii)
Nadrah menangis sebab perutnya sakit.

Jalan yang berlubang di Kampung Kundur akan diturap.

Kertas surat khabar telah digunakan untuk membuat model kapal terbang.
[6 markah]

Latihan 5:
Nyatakan subjek dan predikat dalam ayat-ayat berikut
(i)

(ii)

(iii)
Pelayan kedai Pak Hamid rajin.

Langit kemerah-merahan pada waktu senja.

Asam pedas masakan asli masyarakat Melayu di Johor.
[6 markah]

Bahagian ( c ) : Kesalahan ejaan dan imbuhan
Panduan menjawab;
Fahami arahan soalan
Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan ejaan dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan imbuhan dalam setiap ayat
Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya
Garisi jawapan yang diberi

2004
Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan membetulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)(ii)


(iii)

Nawi selalu menasihatkan kawan-kwannnya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya, dia tidak dapat menanggongnya.

Kebanyakan pelancung lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di pesisiran pantai Malaysia.

Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai progrem kemasyarakatan supaya hubungan antara kaum dapat dipereratkan.
[6 markah]

2005
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya.


(i)


(ii)


(iii)
Malaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan kerana mengayakan sumber alam semula jadi.

Guru bimbingan itu telah memberikan keterangan yang jelas tentang profesyen sebagai pakar bedah.

Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengenahkan moto yang berteraskan perpaduan belia semalaysia. [6 markah]

2006
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya.


(i)


(ii)


(iii)
Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ.

Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorang menyampai mesej dalam beberapa minit sahaja.

Kempen anti-adadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat.
[6 markah]

2007
Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)
Gerakan Cintailah Bahasa Kita telah dilancarkan untuk mendokong usaha kemasyarakatan bahasa Melayu.

Setiap pusat melupuskan sampah hendaklah sentiasa di pantau supaya mesra alam dan tidak memudaratkan penduduk di sekitarnya.

Pengurusan syarikat itu mensasarkan peningkatan jualan prodaknya sebanyak tujuh puluh peratus dalam jangka masa setahun.

[6 markah]


2007
JUN
Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)
Kerajaan telah melulus undang-undang yang membenarkan pegawai penguatkuasa menahan individu yang tidak bermoral.

Kenaikkan harga beberapa barangan di pasaran sentiasa dipantau supaya tidak membebankan gulungan berpendapatan rendah.

Ketua sendikit pemalsuan kad kredit telah diberkas oleh pihak polis dalam penyerbuan semalam.
[6 markah]

2008
Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-keslahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

Sebagai masyarakat yang menyintai keamanan dan kemakmuran, rakyat Malaysia sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat negara yang di landa bencana. Kita kasihan akan rakyat yang hidup tersiksa dan diancam kebuluran. Kita perlulah menghulur bantuan kewangan dan mengembleng tenaga dalam memperjuangkan keamanan sejagat.
[6 markah]
Latihan 1:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya.

(i)


(ii)


(iii)


Pemerhatian serius serta sikap perihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak terus merebak.

Kerajaan telah mengkhaskan kawasan peranginan itu untuk para pelawat beristirehat.

Golongan remaja mungkin mempamirkan tingkah laku yang negatif untuk menunjukkan kepada orang-orang dewasa tidak puas hati mereka.
[6 markah]

Cadangan jawapan latihan 1:


(i)


(ii)


(iii)


Perhatian serius serta sikap prihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak puas terus merebak.

Kerajaan telah mengekhaskan kawasan peranginan itu untuk para pelawat beristirahat.

Golongan remaja mungkin mempamerkan tingkah laku yang negatif untuk menunjukkan kepada orang-orang dewasa ketidakpuasan hati mereka.

[6 markah]

Latihan 2:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya.

(i)(ii)


(iii)


Pelbagai jenis alatulis dijual dengan harga yang rendah semasa berlangsungnya pameran buku dianjur Gabungan Persatuan Penulis Remaja Malaysia di Kangar baru-baru ini.

Bekalan elektrik diputuskan sebaik-baik sahaja rancangan sukan itu hendak disiarkan oleh stesyen televisyen itu.

Pelajar hendaklah mempunyai daya pimpinan yang tinggi dan ketrampilan dalam pergaulan seharian.
[6 markah]

Latihan 3:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya.

(i)


(ii)

(iii)
Abu tidak mengindahkan nasihat bapanya agar tidak melibat diri dalam perlumbaan haram.

Baju kebaya berwarnakan merah jambu iu memang cucuk dengan Fatimah.

Kawasan yang disyaki menjadi tempat bersembunyi kuncu-kuncu pemberontak itu sedang diawasi oleh pihak tentera.
[6 markah]


Latihan 4:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya.

(i)


(ii)


(iii)
Karya-karya sastra sama ada Melayu atau Inggeris ialah hasil cetusan fikiran yang lahir daripada peninggian daya kreativiti.

Dalam kehidupan moden, ibubapa perlu berkomunikasi dengan anak-anak, terutamanya apabila mereka dimasukkan sekolah menengah.

Penuturan Mek Zainab dalam dialek Terengganu itu amat ketara walaupun dia sudah tinggal di Johor melebihi dua puluh tahun.


[6 markah]

Latihan 5:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.


(i)


(ii)(iii)
Kempen anti-dadah peringkat daerah telah dilancarkan oleh Menteri Besar kerana masalah penyalahgunaan dadah dijejaskan imej negara.

Menurut membanci, kanak-kanak yang tingal berhampiran stesyen minyak lebih empat kali berpotensi untuk mendapat penyakit leukemia berbanding kanak-kanak di kawasan lain.

Pada zaman modern ini, masyarakat Malaysia perlu bersedia menghadapi ledakkan teknologi yang semakin mencabar.
[6 markah]


Bahagian (d) kesalahan bahasa
Fahami arahan soalan
Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan kata dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan istilah dalam setiap ayat
Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya
Garisi jawapan yang diberi

2004
Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii0


(iii)
Orang awam tidak dibenarkan masuk ke pusat pembinaan projek itu di atas sebab-sebab keselamatan.

Kejadian gempa bumi yang meranapkan baki sejarah di kota itu telah menggegarkan masyarakat dunia.

Semua peserta-peserta telah menghadiri kursus peningkatan prestasi di pusat peranginan itu yang dikendalikan oleh pemidato yang tersohor.
[6 markah]

2005
Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)
Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesudian tuan mengisytiharkan kempen Cintailah Sungai Kita peringkat daerah ini.

“Wahai generasi muda, berbaktilah kepada negara yang tercinta ini,” wasiat pemimpin itu ketika berucap dalam perhimpunan belia.

Kelawar-kelawar yang bergayutan di dinding Gua Niah menarik perhatian pelancong. [6 markah]


2006
Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)(iii)


(iii)
Siswazah yang memiliki kemahiran tertentu selain daripada kelulusan akademik
mempunyai peluang yang lebih baik dalam perlawanan untuk mendapatkan pekerjaan.

Stesen minyak-stesen minyak di bandar-bandar utama negara kita mengamalkan konsep layan sendiri.

Pembabitan golongan wanita di dalam pelbagai bidang kerjaya telah menambahkan martabat mereka. [6 markah]

2007
Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(iii)


iii)
Atur susun perabot di dalam bilik pameran itu dilakukan oleh sebahagian dari pekerja syarikat tersebut

Keseluruhan penduduk-penduduk kampung itu akan bergotong-royong apabila tiba musim membajak padi.

Selepas pilihan raya umum, biasanya terdapat setengah pihak yang membuat spekulasi tentang pindaan kabinet yang akan dibuat oleh Perdana Menteri.
[6 markah]

2007
JUN
Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)
Oleh kerana terperangkap dalam kecelaruan lalu lintas, ayah sering pulang lewat.

Adik saya adalah antara peserta-peserta pertandingan melukis yang diadakan di pentas legar pusat beli-belah itu.

Para peserta lawatan sambil belajar dibahagi pada beberapa kumpulan untuk memudahkan amalan daftar masuk lapangan terbang.
[6 markah]
2008
Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)(ii)


(iii)

Hasrat Aiman supaya menyertai ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu terpaksa dimansuhkan kerana masih belum mendapat keizinan dariapada kedua-dua ibu bapanya.

Wang gaji yang diperoleh saya setiap bulan dibelanjakan secara berhemah dan bakinya disimpan di dalam bank.

Jabatan Meteorologi menganggarkan bahawa cuaca di pantai timur Semananjung Malaysia mendung, manakala di lain-lain kawasan cuacanya cerah.
[6 markah]
Latihan 1:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)

Pengajian yang dijalankan oleh pihak MARDI telah berjaya mengeluarkan baka pokok yang bermutu tinggi.

Peragawati yang bertugas di dalam pesawat tersebut mengisytiharkan semua penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar.

Persembahan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa kelompok kesenian yang terkenal di negara ini

Cadangan awapan latihan 1:

(i)


(ii)


(iii)

Penyelidikan yang dijalankan oleh pihak MARDI telah berjaya menghasilkan baka pokok yang bermutu tinggi.

Pramugrari yang bertugas dalam pesawat tersebut mengarahkan semua penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar.

Pertunjukkan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa persatuan kesenian yang terkenal di negara ini

[6 markah]


Latihan 2:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)

Oleh sebab terlalu terlalu marah, Sultan Melaka telah mengenakan hukuman bunuh terhadap Hang Tuah.

Bangunan menjulang tinggi yang terletak di tengah-tengh bandar itu paling kerap sekali dikunjungi pelawat pada setiap hujung minggu.

Senarai nama peserta-peserta yang akan turut serta dalam sektradsisi berkayak diarahkan kepada urus setia program. [6 markah]


Latihan 3:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)

Ratusan penduduk-penduduk bandar-bandar tersebut telah terkorban dalam kejadian banjir yang berlaku.

Selain dariapada itu, Cikgu Badrul mengadakan kuiz untuk mengkaji pemahaman murid-muridnya.

Para pekerja berbondong-bondong membina bangunan itu dari pagi hingga ke petang.

[6 markah]
Latihan 4:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya

(i)


(ii)


(iii)

Kedua ibu bapa Azman tidak mampu menghantarnya yang tepok itu ke sekolah khas kerana sewa bulanannya terlalu tinggi.

Masalah pengurangan ozon telah membimbangkan dunia berikutan berlakunya pencairan ais pada kawasan kutub.

Walaupun sibuk, Ahmad tetap mengulang kaji pelajaran oleh sebab banyak isu yang belum dia kuasai.

[6 markah]Latihann 5:
Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)


(ii)


(iii)

Kami menaiki mini bas pergi ke kompleks membeli-belah.


Walaupun padi itu sudah menguning, namun belum sempat saya tuan kerana telah ditenggelami air banjir.

Dahlan menceritakan kedaifan penduduk-penduduk yang mendiami kawasan-kawasan pendalaman
[6 markah]
Bahagian (e): Peribahasa
Panduan menjawab
Murid seharusnya sudah mengetahui semua peribahasa yang terkandung dalam buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
Murid seharusnya sudah mengetahui maksud peribahasa tersebut
Dalam bahagian ini murid sama ada dikehendaki memberi peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam petikan, memberi maksud peribahasa, memadankan peribahasa yang ssuai atau membina ayat berdasarkan peribahasa yang diberi.

2004
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan.

Perpaduan rakyat menjadi tunggak kegemilangan negara Malaysia. Mereka saling membantu antara satu sama lain. Mereka amat sedar bahawa pada masa ini sikap negatiif akan menyukarkan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat. Sekiranya hal ini wujud, maka tiada sesiapa yang untung. Sebaliknya, mereka akan kehilangan segala-galanya.
[6 markah]

2005
Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

(i)


(ii)(iii)
Walaupun kita berasa kasihan atas nasib malang yang menimpa Amira, tetapi dia yang menanggungnya tentulah berasa lebih perit lagi.

Jamal menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh bapanya tetapi dia tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas sesuka hati seperti renaja lain.

Perbelanjaan kita biarlah bersesuaian dengan pendapatan dan janganlah kita berbelanja berlebih-lebihan.
[6 markah]

2006
Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian senaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat yang sesuai untuk diisikan pada tempat-tempat kosong.

Amir :


Sofea :


Amir :


Sofea :Amir :
Banyak pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak semasa berkomunikasi.

Yalah, bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan penggunaan bahasa yang betul

Jika kita sayang akan bahasa, kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada setiap masa dan keadaan kerana (i)…….

Media msssa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik, bak kata perpatah (ii)…….

Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Media massa dapat menyalurkan idea dan kritikan dengan lebih berkesan kerana (iii)…….
[6 markah]
2007
JUN
Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat tersebut.

(i)

(ii)

(iii)
Orang yang lupa akan asal usulnya.

Bersama-sama dalam menghadapi kesusahan dan kesenangan.

Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian hari.
[6 markah]

2007

Berikan maksud peribahasa di bawah.

(i)

(ii)

(iii)
Bahasa Jiwa Banga.

Bagai dakwat dengan pen.

Seperti air dalam kolam.
[6 markah]
2008
Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkkan maksud dan penggunaannya.

(i)

(ii)

(iii)
Bagai menantang minyak yang penuh.

Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau.

Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah.
[6 markah]
Latihan 1:
Baca ayat di baah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.

(i)(ii)


(iii)
Walaupun kebanyakan penduduk kampung tersebut pada mulanya hidup dalam kesusahan, mereka tekun bekerja dan sanggup bersusah payah mencari rezeki dan hari ini mereka mula mengecap kesenangan.

Kini segala-galanya telah terlambat dan harapannya hancur setelah menegtahui anak kesayangannya terlibat dengan dadah.

Sikap gemar membaca perlu disemai di peringkat kanak-kanak lagi sekiranya kita ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang gemar membaca.
[6 markah]
Cadangan jawapan latihan 1:
(i)


(ii)

(iii)
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

Nasi sudah menjadi bubur.

Melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Latihan 2:
Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.

(i)


(ii)


(iii)
Encik Salim mengenakan faedah yang inggi terhadap pinjaman yang diberikannya kepada penduduk kampung.

Sejak akhir-aakhir ini, Encik Chong kelihatan gelisah kerana perniagaannya merosot dan dia juga mengalami masalah kewangan.

Projek gotong-royong itu telah dirancang oleh penduduk Kampung Wawasan tetapi ketua kampung tersebut yang telah mendapat nama.
[6 markah]

Latihan 3:
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan.

Kita amat digalakkkan melakukan sesuatu pekerjaan itu secara beransur-ansur. Kita boleh memulakannya secara sedikit demi sedikit sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan. Kita mestilah berusaha tanpa jemu dan tidak boleh mengharapkan sesuatu kejayaan itu datang dengan sendirinya. Sebaliknya, perasaan berputus asa pula tidak seharusnya menguasai diri apabila kegagalan menjelma kerana setiap masalah yang membelengu itu tentu ada jalan penyelesaiannya. Sebaik-baiknya biarlah usaha yang kita lakukan itu berterusan sehinggalah kejayaan yang dimpikan menjadi kenyataan.
[6 markah]
Latihan 4:
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan.

Komitmen kerajaan Rusia dalam usaha melatih angkasawan dari Malaysia merupakan satu peluang yang dinanti-nantikan. Jika dahulu orang mengatakan bahawa usaha ini hanya mimpi, namun kini apa-apa yang kita idamkan bakal menjadi realiti. Pada Oktober nanti angkasawan sulung dari negara kita akan melepasi orbit dan mncul di angkasa lepas. Hal ini merupakan satu kejayaan besar kepada negara. Program ini menjadikan Malaysia setanding dengan negara-negera maju di dunia. Untuk mencapai matlamat tersebut, kerajaan telah berusaha bersungguh-sungguh dengan menyediakan kursus yang berkaitan aeroangkasa di universiti tempatan.
[6 markah]

Latihan 5:
Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan satu peribahasa lain yang sama atau hampir sama maksudnya dengan peribahasa yang bercetak tebal.

(i)
Pada awalnya pasangan kembar itu bergaduh, tetapi akhirnya mereka berbaik-baik semula. Benarlah kata orang, carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga.

(ii)
Perangai anak itu kasar seperti perangai bapanya juga. Tepatlah kata peribahasa, bagaimana tepuk, begitulah tarinya.

(iii)
Setelah bertahun-tahun merantau di negara asing, akhirnya dia pulang ke tempat asalnya, bak kata peribahasa setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau jua.

[6 markah]

-Tamat-

Dipetik daripada Sidahtigs.edublog